Corona – Utrikesgruppen

Beställ en Destinationskoll innan avresa – ta reda på vilka regler som gäller!

Hur går PCR-test till? Här nedan beskriver vi hur det går till.

Här nedan beskriver vi hur det går till!

Hur går PCR testet till? Vi förklarar här!

Om du har en symtom som påminner om Covid-19 / Corona så kan du ha en pågående infektion och du kan då testa dig för om du har drabbats av Covid-19 / Corona. 

Ett PCR-prov används för att undersöka om du har en pågående infektion med covid-19. Med PCR-prov undersöker man om det finns arvsmassa från virus (SARS-CoV-2). Om så är fallet har personen en möjlig smittsam infektion eller har nyligen genomgått en infektion. Tillskillnad från ett antikroppstest så visar PCR-testet inte om en person tidigare har haft en infektion med covid-19.

Hur går då PCR-testet till som visar om du har Covid19 / Coronaviruset i kroppen

PCR-testet utförs på en klinik där du som patient får lämna ett prov. Personal på kliniken hjälper till med hur man går tillväga för att utföra provet på korrekt sätt.

När provet tas av vårdpersonal kan man göra bara ett så kallat nasofarynx, det innebär att en provtagningspinne förs upp långt upp i näsan och att man tar material därifrån.

På pinnen fastnar slem och celler som kan vara virusinfekterade. Pinnen doppas sedan i ett provrör med vätska, som sedan skickas till labb för analys. På laboratoriet används PCR-metoden för att med hjälp av olika enzymer och reagens kopiera små mängder arvsmassa så att man på kort tid får miljontals kopior. Det gör att det räcker med lite virus i provet för att säkert kunna påvisa coronasmitta.

För dig som behöver reseintyg / friskintyg?

Då kommer läkaren att skriva ut ett sådant intyg för dig, scanna in den och mejla reseintyget / friskhetsintyget till den e-postadress du har uppgett till den klinik du har valt att besöka.

Hur går testet till – se video från SVT här!

Här kan du se hur testet går till: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-gor-du-coronatestet-pa-ratt-satt

Vid självprovtagning och i vissa andra fall kan provet istället tas på tre ställen, då går det till så här: Provet tas från tre olika ställen, svalget, näsan och saliven. För att få tillräckligt med material för provet förs en provtagningspinne in i svalget där man ska skrapa runt i minst 15 sekunder, sedan samma procedur i näsan med en ny pinne. Därefter ska du spotta i en mugg och pinnen ska doppas i saliven.

Svar innan resa – Kom i tid till din bokade undersökning

Många länder kräver att man ska ha genomfört ett PCR test 72 timmar innan resan men det ligger på dig att också kolla vilka regler som faktiskt gäller för det land du ska besöka. Det är viktigt så tänkt på det. Vidare är det samtidigt viktigt att du också bokar in dig för en undersökning i perfekt tajming så att bland annat labbet hinner undersöka det PCR test du har genomfört.

Provet måste sedan komma fram till laboratoriet i rätt till för att kunna analyseras samt att du ska kunna erhålla ditt reseintyg i tid.

För att säkerställa att provet kommer fram i tid rekommenderas det att du har koll på hur många dagar innan du måste vara på kliniken.

Om du får ett positivt svar betyder det att du har virus i kroppen och att du är, eller nyligen har varit, smittad med corona (SARS-CoV-2). Om du får ett negativt svar betyder det att du sannolikt inte har en pågående covid-19-infektion.

Hur säkra är provresultaten?

PCR-test med positivt resultat, det vill säga att de indikerar en pågående infektion, betraktas som träffsäkra. PCR-test med negativt resultat är relativt träffsäkert om det tagits vid rätt tidpunkt. Men det förekommer att tester på personer med en pågående infektion ändå ger ett negativt svar. Ibland kan proven behöva göras om då man inte fått tillräckligt mycket DNA att analysera.